www.vas-novy-dum.cz
www.vas-novy-dum.cz Kopretina 114 Koniklec 150 Bungalov 101 Arnika 143 Bungalov 109 www.vas-novy-dum.cz

Úvodní strana >> Jistota & kvalita >> Garance kvality

Garance kvality stavebních prací

Geologický průzkum stavebního pozemku

Vrt

Pozemek může vykazovat zvláštnosti, které nejsou vidět, mohou však způsobit vícenáklady při zakládání Vašeho domu. Abyste se vyhnuli překvapením, necháme před zahájením projektových prací provést odbornou certifikovanou firnou geologický průzkum Vašeho pozemku. Případné nutné změny tak mohou být zohledněny již při projektování Vašeho domu. Vystavení geologického posudku stavebního pozemku je zahrnuto v ceně Vašeho domu.

Ověřený stavební projekt

Vrt

Projektové dokumentace a všechny související podklady našich domů jsou znalecky ověřené a schválené k výstavbě.

Kontrola kvality stavebním znalcem

Stavíme s kontrolovanou kvalitou. Nad rámec samozřejmé kontroly stavby stavbyvedoucím a autorizovaným architektem je každý náš dům během různých etap výstavby prověřován nezávislým stavebním znalcem. Kontrola celé novostavby je završena vystavením odborného posudku.

Blower-Door-Test

U každé novostavby prověříme její vzduchotěsnost zkouškou zvanou Blower-Door-Test. Výhodou provedení tohoto testu pro Vás je dlouhodobá úspora nákladů na vytápění. Testem lze lokalizovat případná netěsná místa a předejít tak vlhkosti ve zdivu. Splníme tím vysoké nároky na kvalitu provedení stavby.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ke každému domu obdržíte energetický štítek, který dokumentuje jeho energetickou úspornost.

Hlavní strana