www.vas-novy-dum.cz
www.vas-novy-dum.cz Kopretina 114 Koniklec 150 Bungalov 101 Arnika 143 Bungalov 109 www.vas-novy-dum.cz

Úvodní strana >> Jak se staví dům >> Pojištění a příprava stavby

Příprava a pojištění stavby domu

Příprava projektu a průběh stavby

Před zahájením projektových prací zajistíme prověření svažitosti pozemku polohopisným a výškopisným zaměřením a necháme změřit radonový index.

geologie

Navíc provedeme inženýrsko-geologický průzkum pozemku. Na základě tohoto posudku bude navrženo správné založení Vašeho domu. Všechny odborné posudky a geodetické práce slouží k přesnému vypracování projektové dokumentace pro Váš dům.

Blower-door-test

Inženýrsko-geologický posudek je stejně jako závěrečný test vzduchotěsnosti (Blower-Door-Test) obsažen v kupní ceně každého našeho domu. Navíc test vzduchotěnosti patří k našim vnitřním normám kvality a spolehlivosti.


Ve fázi projektování s Vámi podrobně konzultujeme všechna Vaše přání a potřeby. Během výstavby Vám stavbyvedoucí a realizační tým ochotně odpoví na Vaše dotazy. Na stavbě je veden stavební deník. Při pravidelných kontrolních dnech všech rozhodujících etap výstavby je Vám na staveništi k dispozici náš stavební dozor.


Každá naše stavba je řádně pojištěna. Úklid a pořádek na staveništi, stavební WC a pojištění odpovědnosti za škody považujeme za samozřejmé.

Hračky na stole
Hlavní strana