www.vas-novy-dum.cz
www.vas-novy-dum.cz Kopretina 114 Koniklec 150 Bungalov 101 Arnika 143 Bungalov 109 www.vas-novy-dum.cz

Úvodní strana >> Akce & Prezentace >> Video z výstavby Kopretina 114 na Berounsku

Video z výstavby domu Kopretina 114 na Berounsku


Máte-li zájem o prohlídku kvalitního a spolehlivého provedení celého domu před jeho předáním do užívání, kontaktujte nás.

Aktualizace 20.2.2012


Po předání staveniště a přesném geodetickém vytýčení hranic pozemku a stavby na konci června 2011 byl pozemek ze tří stran oplocen drátěným plotem. Z čelní strany bylo vybudováno okrasné zděné oplocení.


Po vydání stavebního povolení v polovině července byly obratem realizovány výkopové práce a začátkem srpna byla zhotovena základová deska. Po technologické přestávce došlo k vyzdění nosných konstrukcí v 1.NP.


Na počátku září proběhla montáž a betonáž filigránového stropu nad 1.NP. Po vyzdění obvodových a štítových stěn v 2.NP následovala montáž krovu a postavení májky na domě. Ve druhé polovině září byl proveden kompletní střešní systém včetně klempířských prvků a podbití. Souběžně byly realizovány všechny přípojky na inženýrské sítě.


V říjnu byly vyzděny vnitřní příčky a zhotoveny veškeré domovní rozvody vody, kanalizace, topení a elektřiny. Po montáži oken a vstupních dveří byla zhotovena fasáda a ozdobná soklová omítka.


V průběhu listopadu byly dokončeny vnitřní omítky, instalace podlahového topení a zálivka hrubých podlah. Souběžně byla osazeny vrata s automatickým pojezdem a branka. Dále byl vybudován systém dešťové kanalizace včetně vsakovací jímky.


Během prosince byla provedena pokládka střešní izolace a zhotoveny sádrokartonové podhledy v podkroví. Kolem domu byl upraven kačírek a položena zámková dlažba.


Po montáži schodiště a interiérových dveří v 1. polovině ledna byly dokokončeny obkladačské a malířské práce. Po návazné kompletaci sanity byl dům v únoru předán majitelům do užívání.


Hlavní strana